• Slider dịch vụ

Dịch vụ

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn kỹ thuật để giúp khách hàng đưa ra quyết định dựa trên phân tích kỹ thuật tập trung, có hiểu biết. Dịch vụ giá trị gia tăng này bổ sung cho các sản phẩm mà chúng tôi cung cấp. Dịch vụ đào tạo được thực hiện bởi các thành viên TSD của chúng tôi liên quan đến các lý thuyết kỹ thuật và thực hành. Chúng tôi tiến hành đánh giá các nhu cầu cho đào tạo trước khi thực hiện bất kỳ sắp xếp. Mục đích của chúng tôi là giúp khách hàng phát triển thói quen xử lý thiết bị tốt và hiểu ứng dụng nền để nhận được tiêu chuẩn chất lượng cao nhất.

Dịch vụ hiệu chuẩn của chúng tôi, quy trình vận hành tiêu chuẩn nội bộ và phòng thí nghiệm được công nhận ISO / IEC 17025: 2005 được chứng thực bởi các nhà sản xuất chính của chúng tôi. . Chúng tôi hợp tác dịch vụ đến phòng thí nghiệm được công nhận để đảm bảo hiệu suất chất lượng.

TSD của chúng tôi làm việc trực tiếp với phòng thí nghiệm được công nhận của Mitutoyo Châu Á Thái Bình Dương trong việc cung cấp dịch vụ trong phòng thí nghiệm nội bộ và hiệu chuẩn tại chỗ của họ kể từ năm 2008 tại Singapore. Chúng tôi đầu tư vào đào tạo tại chỗ ở nước ngoài tại nhà máy của nhà sản xuất để hiểu rõ hơn về thiết bị và dụng cụ của họ để phục vụ khách hàng của chúng tôi.

Dịch vụ kỹ thuật của chúng tôi bao gồm: tiến hành đào tạo ứng dụng, sửa chữa, tư vấn và đánh giá tình trạng sản phẩm.

Hotline:0987.998.477