• Slider dịch vụ

Dịch vụ

Chúng tôi phát hiện các vấn đề nhỏ bằng cách thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán cơ bản. Làm sạch và bôi trơn dụng cụ trước và sau khi bảo dưỡng. Kiểm tra dụng cụ hỏng hóc để xác định xem có cần thay thế các bộ phận bị lỗi hay không. Chúng tôi điều chỉnh độ chính xác của thiết bị trong quá trình sửa chữa và bảo trì. Chúng tôi đề nghị bảo trì phòng ngừa là hiệu suất sáu tháng một lần cho hệ thống tầm nhìn, máy kiểm tra và máy. Tất cả các sửa chữa đi kèm với một bảo hành và điều kiện áp dụng.

Hotline:0987.998.477